Bosch Beeldend


Bosch Beeldend is het atelier van beeldend kunstenaar Monique Bosch uit Brummen, het atelier bevindt zich in Zutphen.
Motto: Tijd is mijn vriend. Lees meer over mij en mijn motto of ga nu direct naar de beelden op de volgende pagina’s.

Bella
Portfolio brons
portfolio gips
Portfolio gips

Monique Bosch, beeldend kunstenaar

Mijn naam is Monique Bosch. Ik zet gedachten om in beelden. Dit proces slingert rustig als een rivier door het landschap van mijn leven. Mijn motto is Tijd is mijn vriend.

Figuratief brons, mensen en dieren kenmerken mijn werk. Ze hebben in mijn werk een centrale plaats. Spelend met de verwantschap tussen beide soorten (eigenlijk één) maak ik spannende combinaties. Ik streef daarbij naar een realistische weergave. De beelden geven de indruk van een levend personage. Mijn vormgeving noem daarom ik Levend Realistisch.

Van jongs af aan gebruik ik mijn handen om vormen te maken in klei en was. Ik groeide op in een kunstlievend klimaat en volgde verschillende cursussen die ondersteunend waren voor mijn artistieke ontwikkeling. Onder anderen kreeg ik les van David de Goede, Igor Kusmirak, Heleen Levano, Natasja Bennink en Eddy Roos. Vanaf 2011 professionaliseerde ik mijn vaardigheden steeds meer. En in 2015 startte ik mijn bedrijf Bosch Beeldend. Van 2015 tot 2018 maakte ik deel uit van Kunst op de Hoek  in Zutphen.

twee vogeltjes b, exemplaar brummen monique bosch beeldend

In de openbare ruimte staan Twee Vogeltjes B, Vogeltje Brummen en Vogeltje Bronckhorst, aan de oevers van de IJssel. De twee beelden bij het pontveer accentueren de verbinding tussen beide gemeenten.

Ik geef als kunstenaar in de klas gastlessen op school, en geef ook boetseerles in mijn atelier of op locatie. Dat kan individueel of voor een groep.

Tijd is mijn vriend

Toen ik in 2014 een atelier buitenshuis ter beschikking kreeg, werd ik ook mijn motto gewaar: ‘Tijd is mijn vriend’. Sindsdien vind ik het een mooie opdracht om deze tedere vriendschap te onderhouden. Ik doe mijn best ervoor te zorgen dat ik tijd als vrijheid beleef, en niet als dwang. Het concept God is voor mij te veel bewerkt en beladen om er nog serieus in te geloven. Daarom stel ik Tijd voor als een aangenaam alternatief. Met een hoofdletter, alsof het een personage betreft. Het is een algemeen begrip dat voor iedereen toegankelijk is, het overstijgt alle godsdiensten en nodigt uit tot mooie filosofische beschouwingen.

Uurwerk

Wie zich langdurig in de het 12e -eeuwse kerkje van Ginnum ophoudt, begeeft zich in een paradox. Tegenwoordig wordt het kerkje als atelierruimte verhuurd en ik kreeg zodoende in 2018 de gelegenheid om deze tegenstrijdigheid te ervaren. Hier de reflecties die ik noteerde.

De aanwezigheid van de eentonige slag van een smeedijzeren uurwerk uit 1564, het oudste van Friesland, valt onmiddellijk op. Hoe ik het geluid beleef is afhankelijk van mijn stemming, dat blijkt gedurende mijn werkweek in het lichte en lege gebouw. Het tikken is immers constant, mijn interpretatie daarentegen zeer variabel: van een scherpe tik, alsof er een zweep door de ruimte knalt die maant tot arbeid, tot een vriendelijk en meditatief ritme dat mij in mijn concentratie houdt tijdens mijn werk, Dat laatste voelt alsof ik mij in een vertrouwde huiselijke omarming bevind. En soms hoor ik het niet meer.

Tijd is mijn vriend gewicht
Origineel gewicht van het uurwerk in Ginnum, houtskooltekening

Sleutel

In mijn gedachten, die mede gevoed werden door gesprekken met kampeermaatje Tineke en kunstenaar Henk Pietersma ontwikkelde ‘religie’ zich onbedoeld en onontkoombaar als thema tijdens mijn verblijf in Ginnum. Naar mijn inzicht is een klok geïnstitutionaliseerde tijd, zoals de kerk een instituut voor het geloof is of de universiteit een wetenschapsinstituut. En instituten schieten helaas nogal eens hun doel voorbij door hun organisatiestructuur, hiërarchie en machtsverhoudingen. Zo kan ook een abstract begrip als tijd, dat oneindig en wijds is, streng en dwingend worden. De sleutel tot onze beleving ligt uiteindelijk in onszelf.

Sleutel van het kerkje in Ginnum
Sleutel van het kerkje van Ginnum

Tip:

Deze zomer, van zaterdag 19 tot en met zondag 24 juli 2021 houd ik wederom een werkweek in de atelierkerk van Ginnum. Deze keer neem ik alleen ezels, wat papier, houtskool, zwarte verf en inkt mee om terug te gaan naar de basis. Oké misschien ook wat oker daarbij… en iets korenbloemenblauw?
Open van 10.00 – 17.00.
Entree is gratis,
Voor meedoen vraag ik een kleine bijdrage.

Over Tijd kun je bijvoorbeeld lezen: Joke Hermsen, Stil de tijd en Kairos, beide uitgegeven door de Arbeiderspers.