Bosch Beeldend


Bosch Beeldend is de naam waaronder beeldend kunstenaar Monique Bosch haar bedrijf voert. Motto: Tijd is mijn vriend.
Lees meer over mij en mijn motto of ga direct naar de beelden op een van de volgende pagina’s.

portfolio gips
Portfolio gips
Bella
Portfolio brons
vilt objecten monique bosch
(portfolio vilt)

Update: Brons is een prachtig materiaal maar koperwinning is een energie verslinder en een grond verontreiniger dus zorgt voor een zware belasting van het milieu. De arbeidsomstandigheden in de kopermijnen zijn omstreden. Voor het uit-stoken van de mallen en het smelten van het brons in de bronsgieterij zijn enorme hoeveelheden gas nodig. Daarom heb ik het besluit genomen geen beelden meer in brons te laten gieten. Sommige beelden op de foto’s zijn daarom niet meer verkrijgbaar.

Monique Bosch, beeldend kunstenaar

Monique Bosch
Monique Bosch in haar atelier.

Mijn naam is Monique Bosch, ik zet gedachten om in beelden. Mijn motto is Tijd is mijn vriend. Figuratief brons, mensen en dieren kenmerken mijn werk en ik speel met hun verwantschap. Daarbij streef ik een realistische weergave na. De beelden geven de indruk van levende personages, mijn vormgeving noem daarom ik Levend Realistisch.
Ik gebruik mijn handen om vormen te maken in klei en was. Ik groeide op in een kunstlievend klimaat en volgde verschillende cursussen die ondersteunend waren voor mijn artistieke ontwikkeling. Onder anderen kreeg ik les van David de Goede, Igor Kusmirak, Heleen Levano, Natasja Bennink en Eddy Roos. Vanaf 2011 professionaliseerde ik mijn vaardigheden. En in 2015 startte ik mijn bedrijf Bosch Beeldend. Van 2015 tot 2018 maakte ik deel uit van kunstenaarscollectief Kunst op de Hoek  in Zutphen.
In de openbare ruimte staan Twee Vogeltjes B, Vogeltje Brummen en Vogeltje Bronckhorst, aan de oevers van de IJssel. De twee beelden bij het pontveer accentueren de verbinding tussen beide gemeenten.
Ik geef als ‘kunstenaar in de klas’ gastlessen op scholen, en boetseerles in mijn atelier of op locatie. Dat kan individueel of voor een groep.

twee vogeltjes b, exemplaar brummen monique bosch beeldend

Tijd is mijn vriend

Toen ik in 2014 een atelier buitenshuis ter beschikking kreeg, werd ik mijn motto gewaar: ‘Tijd is mijn vriend’. Er is een mooie opdracht gelegen in het onderhouden van deze tedere vriendschap. Ik ervaar tijd als vrijheid. Het concept God is voor mij te beladen. Daarom stel ik Tijd voor als aangenaam alternatief. Met een hoofdletter, alsof het een personage betreft. Tijd is een algemeen begrip dat voor iedereen toegankelijk is, het overstijgt alle godsdiensten en nodigt uit tot mooie filosofische beschouwingen. In de atelierkerk in Ginnum heb ik het thema Tijd verder uit kunnen diepen.

Drieluik: Onderweg naar het nulpunt
Drieliuik Onderweg naar het nulpunt

Onderweg naar het nulpunt
onbereikbaar aan de einder
verlangt Tijd niets van mij