Bosch Beeldend


Bosch Beeldend is het atelier van beeldend kunstenaar Monique Bosch uit Brummen, het atelier bevindt zich in Zutphen. Motto: Tijd is mijn vriend. Lees meer over mij en mijn motto of ga nu direct naar de beelden op de volgende pagina’s.

Bella
Portfolio brons
portfolio gips
Portfolio gips

Update: Brons is een prachtig materiaal maar koperwinning is een energie verslinder en een grond verontreiniger dus zorgt voor een zware belasting van het milieu. De arbeidsomstandigheden in de kopermijnen zijn omstreden. Voor het uit-stoken van de mallen en het smelten van het brons in de bronsgieterij zijn enorme hoeveelheden gas nodig. Daarom heb ik het besluit genomen geen beelden meer in brons te laten gieten. Sommige beelden op de foto’s zijn daarom niet meer verkrijgbaar.

Monique Bosch, beeldend kunstenaar

Mijn naam is Monique Bosch, ik zet gedachten om in beelden. Mijn motto is Tijd is mijn vriend. Figuratief brons, mensen en dieren kenmerken mijn werk en ik speel met hun verwantschap door ze te combineren. Daarbij streef ik toch een realistische weergave na. De beelden geven de indruk van levende personages, mijn vormgeving noem daarom ik Levend Realistisch.

Monique Bosch
Monique Bosch werkend in haar atelier.

Ik gebruik mijn handen om vormen te maken in klei en was. Ik groeide op in een kunstlievend klimaat en volgde verschillende cursussen die ondersteunend waren voor mijn artistieke ontwikkeling. Onder anderen kreeg ik les van David de Goede, Igor Kusmirak, Heleen Levano, Natasja Bennink en Eddy Roos. Vanaf 2011 professionaliseerde ik mijn vaardigheden. En in 2015 startte ik mijn bedrijf Bosch Beeldend. Van 2015 tot 2018 maakte ik deel uit van kunstenaarscollectief Kunst op de Hoek  in Zutphen.

In de openbare ruimte staan Twee Vogeltjes B, Vogeltje Brummen en Vogeltje Bronckhorst, aan de oevers van de IJssel. De twee beelden bij het pontveer accentueren de verbinding tussen beide gemeenten.

Ik geef als ‘kunstenaar in de klas’ gastlessen op scholen, en geef boetseerles in mijn atelier of op locatie. Dat kan individueel of voor een groep.

twee vogeltjes b, exemplaar brummen monique bosch beeldend

Van 25 juli tot en met 6 augustus 2022 werk ik overdag in de atelierkerk in Ginnum, aan de Harstawei 7.
Dat is de doorgaande weg van Birdaard naar Ferwerd. bezoekers welkom, vrij entree.

Tijd is mijn vriend

Toen ik in 2014 een atelier buitenshuis ter beschikking kreeg, werd ik ook mijn motto gewaar: ‘Tijd is mijn vriend’. Er is een mooie opdracht gelegen in het onderhouden van deze tedere vriendschap. Ik ervaar tijd als vrijheid. Het concept God is voor mij te beladen om er serieus in te geloven. Daarom stel ik Tijd voor als aangenaam alternatief. Met een hoofdletter, alsof het een personage betreft. Het is een algemeen begrip dat voor iedereen toegankelijk is, het overstijgt alle godsdiensten en nodigt uit tot mooie filosofische beschouwingen.

Uurwerk

Wie zich langdurig in de het 12e -eeuwse kerkje van Ginnum ophoudt, begeeft zich in een paradox. Tegenwoordig wordt het kerkje als atelierruimte verhuurd en ik kreeg zodoende in 2018 de gelegenheid om deze tegenstrijdigheid te ervaren. Hier de reflecties die ik noteerde.

De eentonige slag van het smeedijzeren uurwerk uit 1564, het oudste van Friesland, valt onmiddellijk op. Hoe ik het geluid beleef is afhankelijk van mijn stemming, dat blijkt gedurende mijn werkweek in het lichte en lege gebouw. Het tikken is constant, mijn interpretatie daarentegen zeer variabel: van een scherpe tik, alsof er een zweep door de ruimte knalt die maant tot arbeid, tot een vriendelijk en meditatief ritme dat mijn concentratie bewaart tijdens mijn werk, Dat laatste voelt alsof ik mij in een vertrouwde huiselijke omarming bevind. En soms hoor ik het niet meer.

Tijd is mijn vriend gewicht
Origineel gewicht van het uurwerk in Ginnum, houtskooltekening

Sleutel

In mijn gedachten, die mede gevoed werden door gesprekken met kampeermaatje Tineke en kunstenaar Henk Pietersma ontwikkelde ‘religie’ zich onbedoeld en onontkoombaar als thema tijdens mijn verblijf in Ginnum. Naar mijn inzicht is een klok geïnstitutionaliseerde tijd, zoals de kerk een instituut voor het geloof is of de universiteit een wetenschapsinstituut. En instituten schieten helaas nogal eens hun doel voorbij door hun organisatiestructuur, hiërarchie en machtsverhoudingen. Zo kan ook een abstract begrip als tijd, dat oneindig en wijds is, streng en dwingend worden. De sleutel tot onze beleving ligt uiteindelijk in onszelf.

Sleutel van het kerkje in Ginnum
Sleutel van het kerkje van Ginnum

Zomer 2021 in Ginnum

Onderweg naar het nulpunt
onbereikbaar aan de einder
verlangt Tijd niets van mij

Zomer 2021 weer voor een werkweek in de atelierkerk van Ginnum. Ik nam alleen ezels, wat papier, houtskool, zwarte verf en inkt mee om terug te gaan naar de basis. En ja, ook wat oker daarbij en iets korenbloemenblauw. En bronspoeder…
het viel niet tegen. Het geluid van het uurwerk leek minder indringend dan ik in mijn herinnering van de vorige keer had opgeslagen. Er waren mee bezoekers en het werk ging lekker.

Zondvloed
Gemaakt daags na de overstromingen in Limburg