Ganzen

Monique Bosch   |   Boschbeeldend

 

 

KLIMAATDRENKELING
gips en pur

 Foto door Sandra van de Griendt

Klimaatdrenkeling aan de IJssel was een project van Monique Bosch met haar Kunst op de Hoek collega’s Els Bottema, Cornel Pepers en Sandra van de Griendt, elk droeg vanuit de eigen discipline bij aan deze gemeenschappelijke installatie. Met Klimaatdrenkeling aan de IJssel speelden de vier kunstenaars in op het thema van de IJsselbiënnale 2017, klimaatverandering. Een van de gevolgen hiervan is de stijging van de zeespiegel.

Een driedimensionale weergave van het alter ego van Monique Bosch groeide uit tot een mythisch wezen dat ontdooit als een ijskap waardoor ze dreigt te verdrinken in haar eigen smeltwater, de klimaatdrenkeling.

Sandra van de Griendt is draadspecialist en zorgde voor een spannende entourage. Keramist Els Bottema ging op het thema in met haar porseleinen visjes die zachtjes tinkelen in de wind. IJsselmeisjes keken vanaf een schilderij van Cornel toe.

Buiten in de Frankensteeg liep het winkelend publiek onder vissen door, alsof het water al zo hoog gestegen is. Op de waterpeilmeter voor de deur was af te lezen hoe hoog het water staat.

Na afloop van de tentoonstelling bij Kunst op de Hoek heeft Klimaatdrenkeling nog in het (Even) Museum in Brummen gestaan en de huidige vindplaats is in de bossen achter het Kamertheater in Almen, waar ze omgedoopt is tot Bosgodin en een yoghurt kuur volgt om begroeiing met mos te bevorderen.

 

Laatste bericht (juni 2019): Bosgodin blijkt niet bestand tegen weersinvloeden en is afgevoerd. “Gelukkig hebben we nog  de foto’s”.

Een driedimensionale weergave van het alter ego van Monique Bosch is uitgegroeid tot een mythisch wezen dat ontdooit als een ijskap waardoor ze dreigt te verdrinken in haar eigen smeltwater.

 

 

terug naar bronzen