Ganzen

Monique Bosch   |   Boschbeeldend

 

 

 

ZUSTER VAN LIEFDE

                                       Twee foto’s van mijn kloostertante op jongere leeftijd.

Een collega van mijn tante toont het habijt van de kloosterorde.

terug naar bronzen

 

 

 

Een eerbetoon aan de Zusters van Liefde in Tilburg. Zr Catharien Suermondt stond model. Ik gebruikte hiervoor een oude foto en mijn herinneringen aan mijn tante Huub. Zij leverde met haar collega- zusters een bijzondere bijdrage aan de maatschappij. Het kloosterleven was soms erg streng, en bracht ook goede werken en vriendschappen voort.

 

 

Het project is gerealiseerd dankzij financiële hulp van familie en kennissen van mijn tante en van de congregatie in Huize Mater Misericordiae. Het beeld staat bij hen in de hal aan de Oude dijk 1, waar eertijds de novicen hun entree maakten. De onthulling vond plaats op 13 april 2008, tijdens de Open Kloosterdag. In 2018 is mijn tante  overleden.

Een tweede exemplaar van het beeld bevindt zich in de familietuin in Ravenstein.